Fizetés előleg

A kitöltött és aláiratott nyomtatványokat minden hónap 5-ig kell eljuttatni az FDSZ irodába, Antal Enikőnek.

Fizetési előleg intézése

  • Fizetés előleget a Kollektív Szerződés 101.§-ban meghatározottak szerint lehet kérni, ha a kérelmező több mint egy éve az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottja.
  • Fizetés előleget a „Kérőlap Fizetéselőleghez „című nyomtatvány kitöltésével lehet igényelni. Nyomtatvány a Szakszervezeti Irodában kapható s letölthető az FDSZ honlapjáról: fdsz@unideb.hu
  • Kitöltés után az igénylést ugyanoda kell eljuttatni. A Szakszervezet igazoltatja le a Bérügyi Osztállyal a kérelmezők jövedelmét és a döntéshez szükséges egyéb adatokat.
  • Minden hónap 5-ig beérkezett, és leigazolt kérelmekről a Segélyezési Bizottság dönt, a tárgy hónap 15-ig, és kezdeményezi annak kifizetését az illetékes gazdasági vezetőnél.
  • A fizetés előleget a tárgy havi illetményével együtt kapja meg a közalkalmazott és 6 hónap alatt vonják le a fizetéséből.  Fizetéselőlegként minden egyetemi, főiskolai alkalmazott a bruttó bérének megfelelő összeget, de legfeljebb 300.000 Ft-ot vehet fel.

2011-től a Segélyezési Bizottság elnöke: Fábryné Márkus Ágnes


Elektronikus űrlap

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2022. 06. 27. 14:18