Miért érdemes FDSZ tagnak lenni?

Miért érdemes szakszervezeti tagnap lenni?

A szakszervezet érdekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységével különböző szinteken képes a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatrendszerének, szabályzatainak folyamatos figyelésére. A munkahelyi szakszervezet a jogszabályok adta lehetőségekkel élve, megállapodások kötésével, érdekvédelmi és jóléti-szociális szolgáltatásaival segíti tagjait. A tagsági viszony a rászorulókkal való személyes szolidaritást is kifejezi.


Mit nyújthat a szakszervezet?

Érdekképviselet

A munka világában számos esetben előfordul, hogy a dolgozót nem a törvényeknek megfelelő módon alkalmazzák, visszaélnek kiszolgáltatottságával, tájékozatlanságával. Ilyenkor nagyon sokat jelent egy érdekvédelmi szervezet segítsége, ezért a szakszervezet jól működő Jogsegélyszolgálatot is működtet.

Érdekvédelem

Van egy hely, ahol felvilágosítást kérhetünk munkahelyi, bérkifizetési, egyéni ügyeinkben; Van egy hely, ahol szükség esetén a munkajogász tanácsait is kikérhetjük; Van egy hely, ahová munkakörülményeink problémái miatt felvilágosításért, segítségért fordulhatunk.

Kollektív Szerződéskötés lehetősége

Reprezentatív szakszervezet lévén jogosultak vagyunk intézményi kollektív szerződés megkötésére. A Kollektív Szerződés minden dolgozóra érvényes megállapodásokat tartalmaz, amely alapján jobban működik az egyenlő bánásmód elve. Ebben megjelennek a jóléti-szociális juttatások: étkezési támogatás, beiskolázási támogatás, lakáskölcsön, üdültetés, nyári napközis tábor….

Véleménynyilvánítási, javaslattételi, ellenőrzési és vétójog

Választott tisztségviselőink ott vannak a Kari, Rektori, Gazdasági Tanácsokban és a Szenátusban, képviselve a munkavállalói érdekeket. Figyelemmel kísérik a készülő helyi szabályokat, megfogalmazzák észrevételeiket és javaslataikat. Ha indokolt, a tanácsülés előtt megkeresik a napirendben érintetteket. A Szakszervezeti Bizottság élhet a munkakörül-mények és jogszabályok megsértése esetén az ellenőrzési és vétójog lehetőségével.

Amit biztosítani tudunk tagjaink számára

  • Jóléti-szociális szolgáltatásunk alapja a szolidaritás és a bajba jutottak megsegítése. A szakszervezet a tagdíjakból befolyt összegből gazdálkodva segélyezi   nehéz anyagi helyzetbe került tagjait.
  • A kulturális szolgáltatásoknak nagy hagyományai vannak a szakszervezetben. A legfontosabbak: a hangverseny- és színházlátogatások szervezése, illetve karácsonyi ajándék valamennyi tagunknak.
  • Tagjaink számára üdülést, autóbuszos kirándulásokat szervezünk belföldre és külföldre.
  • Segíteni kívánjuk a házastársak és a gyermekek (munkahely, óvoda, iskola) elhelyezkedésén keresztül az egyetemhez való kötődést.
  • Támogatjuk tagjainkat a szakmai előrelépésben.
  • Nehéz helyzetbe került tagjaink számára ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítunk.
  • A szervezet fiatalítása és a tevékenységünk folytonosságának biztosítása érdekében Ifjúsági Tagozatot működtetünk.
  • Nagy gondot fordítunk nyugdíjas tagozatunkra. A rászorulókat –a központi nyugdíjas segélyalapítványon túl – segélyben részesítjük és az állandó kapcsolattartást megszervezzük.

Mennyi tagdíjat kell fizetni?

A tagdíjfizetés alapja a havi alapilletmény és a rendszeres pótlékok 0,7%-a, ami a bruttó illetményből kerül levonásra, tehát nem esik jövedelemadó alá.


Hogyan lehet valaki szakszervezeti tag?

Belépési nyilatkozat kitöltésével, amelyben nyilatkozik tagsági szándékáról és tagdíjfizetés módjáról. Szeretettel látjuk tagjaink sorában!

Legutóbbi frissítés: 2022. 04. 21. 11:10